'August Strindberg'에 해당되는 글 2건

  1. 2009.10.30 [August Strindberg] Ett Drömspel
  2. 2009.10.30 [August Strindberg] Ett Drömspel
Scrap/Book2009. 10. 30. 23:09
[De nygifta in]

MANNEN [till HUSTRUN]
Min sällhet är så utan gräns att jag önskade dö...
HUSTRUN
Varför dö?
MANNEN
Emedan mitt i lyckan växer ett frö till olyckan; den äter sig själv som eldslågan...den kan icke brinna evigt, utan måste slockna; denna förkänsla av slutet förintar sällheten mitt på höjdpunkten.
HUSTRUN
Låt oss dö tillsammans, just nu!
MANNEN
Dö? Ja väl! Ty jag fruktar lyckan! Den bedrägliga!

[De gå mot sjön]


—August Strindberg, ett drömspel
Bonniersboktryckeri: 1970 (66)한 때는 나도 이렇게 생각한 적이 있었지.
행복하다는 감정이 공포스럽게 다가왔던 적이, 그리고 과분한 행복감에 짖눌려 죽을 것 같았던 적이.
지금도 가끔은 그런 기분이 든다.

*

私もこのように考えてた時があった。
幸福だと言う感情に怯えていた時が、そして身に余る幸福さに押しつぶされて死ぬかと思ってた時が。
今でも偶にそんな気持ちになる。

Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요

Scrap/Book2009. 10. 30. 22:13
Ur DEN BLINDEs replik

Jag frågade en gång ett barn varför havet var salt och barnet som hade en far på långresa svarade genast: havet är salt därför att sjömännen gråter så mycket. Varför gråter sjömännen så mycket då? ...Jo, svarade han, därför att de jämt ska resa bort ...Och därför torkar de alltid sina näsdukar uppe i masterna! ...Varför gråter människan när hon är ledsen? frågade jag vidare ...Jo, sade han, därför att ögonglasen skola tvättas ibland för att man skall se klarare...


—August Strindberg, ett drömspel
Bonniersboktryckeri: 1970 (67-68)Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요