Scrap/Book2009. 10. 30. 23:09
[De nygifta in]

MANNEN [till HUSTRUN]
Min sällhet är så utan gräns att jag önskade dö...
HUSTRUN
Varför dö?
MANNEN
Emedan mitt i lyckan växer ett frö till olyckan; den äter sig själv som eldslågan...den kan icke brinna evigt, utan måste slockna; denna förkänsla av slutet förintar sällheten mitt på höjdpunkten.
HUSTRUN
Låt oss dö tillsammans, just nu!
MANNEN
Dö? Ja väl! Ty jag fruktar lyckan! Den bedrägliga!

[De gå mot sjön]


—August Strindberg, ett drömspel
Bonniersboktryckeri: 1970 (66)한 때는 나도 이렇게 생각한 적이 있었지.
행복하다는 감정이 공포스럽게 다가왔던 적이, 그리고 과분한 행복감에 짖눌려 죽을 것 같았던 적이.
지금도 가끔은 그런 기분이 든다.

*

私もこのように考えてた時があった。
幸福だと言う感情に怯えていた時が、そして身に余る幸福さに押しつぶされて死ぬかと思ってた時が。
今でも偶にそんな気持ちになる。

Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요

Scrap/Book2009. 10. 30. 22:13
Ur DEN BLINDEs replik

Jag frågade en gång ett barn varför havet var salt och barnet som hade en far på långresa svarade genast: havet är salt därför att sjömännen gråter så mycket. Varför gråter sjömännen så mycket då? ...Jo, svarade han, därför att de jämt ska resa bort ...Och därför torkar de alltid sina näsdukar uppe i masterna! ...Varför gråter människan när hon är ledsen? frågade jag vidare ...Jo, sade han, därför att ögonglasen skola tvättas ibland för att man skall se klarare...


—August Strindberg, ett drömspel
Bonniersboktryckeri: 1970 (67-68)Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요

Scrap/Book2009. 10. 15. 21:52
Efteråt. Jag såg röntgenbilderna av min hjärna hos doktorn, och jag insåg hur utbytbara de var. Man tänker sig gärna att ens hjärna är unik, men förmodligen ser alla hjärnor ungefär likadana ut. Åtminstone på bild. För en patient.
Det var då jag såg fjärilen, den som flög inne i min hjärna.
Jag sa inget, jag vågade inte fråga.
Men den fjärilen tillät mig flyga ut i livet igen, och till hela den stora världen.

─Anders Paulrud, Fjärilen i min hjärna
Månpocket: 60 
Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요

Scrap/Book2009. 10. 10. 00:54
Och så skriver jag små minneslappar som jag gömmer i lägenheten. Också i hennes lägenhet när jag är där.
Som hon kan läsa sedan. Efteråt.
"Hej Solveig, det är jag." Så börjar alla meddelanden. Korta iakttagelser. Minnen. Ord som vi haft tillsammans. Små notes som jag omsorgsfullt viker ihop och stoppar undan på alla omöjliga ställen.
Några fotografier har jag också placerat ut. Gömt undan. För snart inträder den tid då jag endast kommer vara närvarande på bild. Stillastående, nånstans mitt i livet; ett leende, en grimas, ett glas i handen, en cigarrett i truten, en semester -


─Anders Paulrud, Fjärilen i min hjärna
Månpocket: 116Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요

Kärlek är att lägga sitt liv för en annan människas fötter, och det är dagens människor inkapabla till. (22)
사랑이란 자신의 인생을 다른 사람을 위해 바친다는 것이고, 현대인들에겐 불가능해진 것이다.

—John Ajvide Lindqvist
Låt den rätte komma in
Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요