Oskar såg på hennes vita ryggtavla. Vågade han? Ja, nu när hon inte tittade på honom gick det.

”Eli. Har jag chans på dig?”

Hon vände sig om, drog upp täcket till haken.

”Vad betyder det?”

Oskar fäste blicken på bokryggarna framför sig, ryckte på axlarna.

”Att...om du vill vara ihop med mig, liksom.”

”Hurdå ’ihop’?”

Hennes röst lät misstänksam, hård. Oskar skyndade sig att säga:

”Du kanske redan har en kille i skolan.”

”Nej, men...Oskar, jag kan inte...Jag är ingen flicka.”

Oskar fnös till. ”Vadå. Är du en kille, eller?”

”Nej. Nej.”

”Vad är du för nåt då?”

”Ingenting.”

”Vadå ’ingenting’?”

”Jag är ingenting. Inte barn. Inte gammal. Inte pojke. Inte flicka. Ingenting.”

Oskar drog med fingret över ryggen till Råttorna, knep ihop läpparna, skakade på huvudet. ”Har jag chans på dig, eller?”

”Oskar, jag skulle gärna vilja, men...kan vi inte bara vara tillsammans så där som vi är?”

”...jo.”

”Är du ledsen? Vi kan pussas, om du vill.”

”Nej!”

”Vill du inte det?”

”Nej, det vill jag inte!”

Eli rynkade ögonbrynen.

Gör man nåt speciellt med den man har chans på?”

”Nej.”

”Det är bara...som vanligt?”

”Ja.”

Eli sken upp, knöt händerna över magen och såg på Oskar.

”Då har du chans på mig. Då är vi ihop.”

”Har jag det?”

”Ja.”

”Bra.”

Med en stilla glädje i magen fortsatte Oskar studera bokryggarna. Eli låg stilla, väntade. Efter en stund sa hon:

”Är det inget mer?”

”Nej.”

”Kan vi inte ligga så där som förut igen?”

Oskar rullade runt med ryggen emot henne. Hon slöt sina armar kring honom och han tog heens händer i sina. De låg så tills Oskar började bli sömnig. Ögonen blev grusiga, det var svårt att hålla ögonlocken öppna. Innan han gled in i sömnen sa han:

”Eli.”

”Mmm?”

”Det var bra att du kom.”

”Ja.”

”Varför...luktar du bensin?”

Elis händer trycktes hårdare mot hans händer, mot hans hjärta. Kramade. Rummet blev större kring Oskar, väggarna och taket mjukades upp, golvet föll bort och när han kände hur hela svävade fritt i luften, förståd han att han sov.

오스카는 엘리의 새하얀 등을 바라봤다. 눈 딱감고 할까? 그래, 지금 엘리가 그를 쳐다보고 있지 않으니 해볼 만 하다.
"엘리. 내가 너랑 사귈 수 있을까?"
그녀는 돌아보면서, 점퍼의 지퍼를 위까지 채웠다.
"무슨 뜻이야?"
오스카는 앞에 있는 등에 시선을 고정한 채로, 어깨를 꼭 쥐었다.
"그...네가 혹시라도 나랑 같이 있어하고 싶어한다든가, 그런거."
"'같이' 라니?"
그녀의 목소리는 오해로 가득차서 완고한 듯이 들렸다. 오스카는 성급하게 말했다.
"너 혹시 이미 학교에 남자친구가 있을 수도 있겠구나."
"아니, 그렇지만...오스카, 나는 안 돼...나는 여자아이가 아니야."
오스카는 코웃음을 쳤다. "뭐야. 그럼 너 남자애니, 뭐니?"
"아니. 아니야."
"그럼 넌 대체 누군데?"
"아무도 아니야."
"'아무도 아니' 라니, 그게 뭐야?"
"나는 아무도 아니야. 아이도 아니고, 노인도 아니고, 남자애도 아니고, 여자애도 아니야. 아무도 아니야."
오스카는 손가락을 놀려서 어깨에서 입술로, 그리고는 머리를 흔들었다. "내가 너랑 사귈 수 있니, 없니?"
"오스카, 나도 당연히 그러고 싶어, 그렇지만...지금 우리가 이렇게 있는 것 처럼 같이 있을 수는 없을까?"
"...으응."
"너 슬프니? 네가 원한다면, 뽀뽀할 수 있어."
"아냐!"
"너 하고 싶지 않아?"
"아니, 하고 싶지 않아!"
엘리는 미간을 찌푸렸다.
"사귀는 사람들은 뭔가 특별한 걸 하지 않니?"
"아냐."
"그럼 그냥...보통 때랑 같니?"
"응."
엘리는 얼굴이 환해지더니 팔짱을 끼고는 오스카를 바라보았다.
"그러면 너 나랑 사겨도 돼. 이제 우리는 함께야."
"사겨도 돼?"
"응."
"좋아."
오스카는 만족감에 가득차서는 계속해서 등을 바라보았다. 엘리는 키득거리면서 기다렸다. 얼마가 지나서 엘리가 물었다.
"더 없니?"
"없어."
"우리 예전처럼 여기 같이 누울까?"
오스카는 엘리를 향해서 어깨를 뒹굴여 돌아누웠다. 엘리는 팔을 오스카에게 둘렀고 오스카는 그녀의 손을 잡았다. 그들은 오스카가 졸리기 시작할 때 까지 웃었다. 눈은 점점 무거워지고, 눈을 뜨고 있는 것이 점점 힘들어졌다. 오스카는 잠에 빠져들기 전에 말했다.
"엘리."
"응?"
"네가 와서 참 좋다."
"응."
"너한테서...왜 벤진냄새가 나니?"
엘리는 손에 힘을 주어 그의 손을 더 강하게 잡았다. 그의 심장을. 껴안았다. 방은 오스카를 중심으로 점점 커졌고, 벽과 천장은 말캉거리며 올라갔고 바닥은 끝없이 떨어졌다. 오스카가 모든 것들이 공중에서 자유로이 흔들리고 있다고 생각할 때, 그는 자신이 잠에 빠져들었다는 것을 알았다.

-John Ajvide Lindqvist
Låt den rätte komma in (152-154)

오스카...왠지...개그캐릭터이다. 푸큽. (...)
아 근데 계속 한국어 삽질 쩔어 어쩔. 오 1시 29분이구나. 자야지.


-----
이거랑은 관계없이. 아니 아직도 밖에 Hagsätra가는 지하철이 다녀. 막차겠지 설마?? 했던게 벌써 3번째 (...) 놀랍군;

아 이번엔 번역이랑 관계있는거. (졸려서 자꾸 오타나고 제정신이 아니군)
여기 올리는 번역문의 진실. 단어 한 두개 정도 모르는 부분...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
그렇다구요 (...) 스웨덴어 말 못한다고 이해도 못하는건 아니라구 ㅠㅠ
Posted by Lynn*

Plötsligt ryckte hon till och bröt omfamningen, tog ett steg tillbaka. Oskar lät armarna falla. Eli ruskade på huvudet som för att befria sig från en ond dröm, vände och gick mot sin port. Oskar stod kvar. När hon öppnade porten ropade han efter henne.
”Eli?” Hon vände sig om. ”Var är din pappa?”

”Han skulle...komma med mat.”

Hon får inget mat. Det är det.

”Du kan få nåt hos oss”

Eli släppte porten, gick fram till honom. Oskar började snabbt planera hur han skulle lägga fram det hela för mamma. Ville inte att mamma skulle träffa Eli. Inte tvärtom, heller. Han kunde göra ett par mackor och ta med ut, kanske. Ja, det vore det bästa.

Eli ställde sig framför honom, tittade honom allvarligt i ögonen.

”Oskar. Tycker du om mig?”

”Ja. Jättemycket.”

”Om jag inte var en flicka...skulle du tycka om mig ändå?”

”Hur då?”

”Bara det. Skulle du tycka om mig även om jag inte var en flicka?”

”Ja...det skulle jag väl.”

”Säkert?”

”Ja. Varför frågar du det?”

Någon slet i ett igenkärvar fönster, sedan öppnades det. Bakom Elis huvud kunde Oskar se hur mamma stack ut huvudet genom hans sovrumsfönster.

”Ooooskar!”

Eli drog sig snabbt undan, in mot väggen. Oskar knöt händerna och sprang uppför backen, ställde sig nedanför fönstret. Som en småunge.

갑자기 엘리를 붙잡고 꼭 껴안고는, 한 걸음 물러섰다. 오스카는 팔에서 힘을 뺐다. 엘리는 마치 악몽을 털어내려는 듯이 머리를 흔들더니, 돌아서서 집 문을 향해 걸어갔다. 오스카는 그냥 서 있었다. 엘리가 문을 열자 오스카는 엘리의 이름을 외쳤다.
"엘리?" 그녀는 돌아섰다. "너네 아빠 어디가셨어?"
"아빠는 아마도...음식을 사 가지고 오실거야."
엘리는 아무것도 먹지 못했다. 그렇구나.
"너 우리 집에 와서 먹어도 돼."
엘리는 문에서 손을 놓더니 오스카를 향해 걸어갔다. 오스카는 재빨리 어떻게 엄마에게 대처해야할지 계획을 짜기 시작했다. 엄마가 엘리랑 만나지 않기를 원했다. 마찬가지로, 엘리가 엄마를 만나지 않기를 원하기도 했지만. 오스카가 샌드위치를 만들어서 밖으로 가져나올 수도 있었다, 아마도. 그래, 그게 최선책이겠다.
엘리는 오스카 앞에 서서, 그를 심각한 눈으로 쳐다보고 있었다.
"오스카. 너 나 좋아하니?"
"응. 엄청 많이."
"만약 내가 여자아이가 아니더라도...넌 그래도 여전히 날 좋아해 줄거니?"
"무슨 말이야?"
"그냥 그렇냐구. 너는 내가 만약에 여자아이가 아니라고 할지라도 날 좋아해 줄거니?"
"응...당연히 그럴거야."
"정말이야?"
"응. 왜 물어보는거야?"
누군가가 창문에서 덜컹거리는 소리를 내더니 홱하고 창문을 열어 제꼈다. 엘리의 머리 너머로 오스카는 엄마가 그의 침실 창문 밖으로 머리를 내밀고 있는 것을 보았다.
"오오오오스카!"
엘리는 재빨리 벽 아래쪽으로 몸을 숨겼다. 오스카는 손을 꼭 쥐고는 최대한 빨리 달려서 창문 바로 아래에 가서 멈춰섰다. 마치 꼬맹이처럼.

-John Ajvide Lindqvist
Låt den rätte komma in (113)

으득.
누가 이기나 보자. (뭐)
Posted by Lynn*

Man svek inte sin bästa vän. Om han var sjuk eller död eller vad som helst. Man svek inte.
자신의 가장 친한 친구를 배신해서는 안 된다. 그가 아프거나 죽었거나, 혹은 어떻게 되었든간에. 배신하지 않는 법이다.

-John Ajvide Lindqvist
Låt den rätte komma in (103)

집합적 보통 인칭대명사...라고 해야하나. (한국어의 한계 -_-;)
영어로는 One 같은 거. 대체 어떻게 번역을 해야 이뻐지는지 모르겠다. ...쩝. 그냥 주어생략해서 하긴 했는데 뭔가...허전...허전...
Posted by Lynn*

Han hade ljugit för mamma. Han hade blivit trodd. Nu låg han på sin säng och mådde illa.
Oskar. Den där i spegeln. Vem är det? Det händer honom en massa saker. Dåliga saker. Bra saker. Konstiga saker. Men vem är han? Jonny tittar på honom och ser Grisen som ska ha spö. Mamma tittar och ser Lilla hjärtat som inget ont får hända.
Eli tittar och ser...vadå?
Oskar vände sig mot väggen, mot Eli. De två figurerna kikade fram ur lövverket. Kinden var fortfarande öm och svullen, en skorpa hade börjat bildas på såret. Vad skulle han säga till Eli, om Eli kom ikväll?
Det hängde ihop. Vad han skulle säga till henne berodde på vad han var för henne. Eli var ny för honom och han hade alltså chansen att vara någon annan, säga något annat än vad han sa till andra.

Hur gör man egentligen? För att få nån att tycka om en?

오스카는 엄마에게 거짓말을 했다. 엄마는 오스카가 한 말을 믿었다. 지금 오스카는 기분이 상해서 침대에 누워있다.
오스카. 저기 거울 속에 비친. 저 애는 누구지? 그에겐 많은 일들이 일어났다. 나쁜 일. 좋은 일. 이상한 일. 그렇지만 그는 누구일까? 요니는 그를 보고는 얻어맞아야 할 돼지를 본다. 엄마는 어떠한 아픈 일도 일어나서는 안될 자그마한 사랑스런 아이를 본다.
엘리가 바라볼 때는...뭘 볼까?
오스카는 벽에 기댔다. 엘리를 향해서. 그 두 형체는 덤불 속에서 훔쳐보고 있었다. 뺨은 여전히 따끔거리고 부어있었고, 긁힌 자국은 흉이지기 시작했다. 만약 오늘 저녁에 엘리가 온다면, 엘리에게 뭐라고 말해야 할까?
그들은 함께 어울렸다. 오스카가 엘리에게 뭐라고 말 할지는 그가 그녀에게 무엇인가에 달려있다. 엘리는 오스카에겐 새로운 친구였고, 그는 다른 누군가가 될 기회가 있었고, 그가 다른 사람들에게 말하는 것과는 다른 무언가를 말할 수 있었다.
그런데 사실 어떻게 해야하지? 누군가가 자신을 좋아하게 하기 위해서?

-John Ajvide Lindqvist
Låt den rätte komma in (94-95)내가 봐도 역시 한국어 이상하다.
이상하네. 분명 그냥 스웨덴어로 이해할 때는 괜찮았는데. 쩝.
아 참고로 의역임.
Posted by Lynn*