Scrap/Book2009. 10. 30. 22:13
Ur DEN BLINDEs replik

Jag frågade en gång ett barn varför havet var salt och barnet som hade en far på långresa svarade genast: havet är salt därför att sjömännen gråter så mycket. Varför gråter sjömännen så mycket då? ...Jo, svarade han, därför att de jämt ska resa bort ...Och därför torkar de alltid sina näsdukar uppe i masterna! ...Varför gråter människan när hon är ledsen? frågade jag vidare ...Jo, sade han, därför att ögonglasen skola tvättas ibland för att man skall se klarare...


—August Strindberg, ett drömspel
Bonniersboktryckeri: 1970 (67-68)Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요