Scrap/Book2009. 10. 30. 23:09
[De nygifta in]

MANNEN [till HUSTRUN]
Min sällhet är så utan gräns att jag önskade dö...
HUSTRUN
Varför dö?
MANNEN
Emedan mitt i lyckan växer ett frö till olyckan; den äter sig själv som eldslågan...den kan icke brinna evigt, utan måste slockna; denna förkänsla av slutet förintar sällheten mitt på höjdpunkten.
HUSTRUN
Låt oss dö tillsammans, just nu!
MANNEN
Dö? Ja väl! Ty jag fruktar lyckan! Den bedrägliga!

[De gå mot sjön]


—August Strindberg, ett drömspel
Bonniersboktryckeri: 1970 (66)한 때는 나도 이렇게 생각한 적이 있었지.
행복하다는 감정이 공포스럽게 다가왔던 적이, 그리고 과분한 행복감에 짖눌려 죽을 것 같았던 적이.
지금도 가끔은 그런 기분이 든다.

*

私もこのように考えてた時があった。
幸福だと言う感情に怯えていた時が、そして身に余る幸福さに押しつぶされて死ぬかと思ってた時が。
今でも偶にそんな気持ちになる。

Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요