Scrap/Book2009. 2. 6. 07:02

49. Varför känns allt tomt och meningslöst ibland?

Kort svar:
Grattis.

Långt svar:
En utmärkt plats att befinna sig på. I och med att man inser att allt är "meningslöst" kan man själv upptäcka vad och varför man överhuvudtaget vill göra något och skaffa sig ett självständigt konstnärskap. Barn idag har det alldeles för lite tråkigt enligt vissa psykologer, det gör att deras kreativitet skrumpnar. Med utbudet av spel, teve och ordnade aktiviteter hinner de aldrig hitta på något själva. När solen börjar ta slut kommer den expandera och bränna upp allt på jorden. Bergen kommer att smälta, haven att dunsta och all liv upphöra - det är ett bra perspektiv att arbeta utifrån när man målar till exempel ett stilleben med två meloner och en vas.


49.  왜 때로는 모든 것이 허무하고 의미없게 느껴지나요?

짧은 답:
축하합니다.

긴 답:
안주하기에 최적의 장소이이죠. 왜냐하면 모든 것이 "의미없다"고 깨닫는 것을 통해서 스스로 무엇을 그리고 총체적으로 왜 독자적이고 예술적인 무언가를 하거나 만들고 싶어하는지 발견할 수 있기 때문이지요. 몇몇 심리학자들에 따르면 오늘날의 어린이들에겐 그런 것들이 너무 부족하고, 따라서 아이들의 창의력이 줄어들고 있다고 합니다. 게임, 티비 그리고 꽉 짜여진 활동 때문에 아이들은 자기 자신의 무언가를 발견할 시간이 없습니다. 해가 저물기 시작할 때 햇살이 퍼져나가고 지상의 모든 것을 불태우기 시작하죠. 산은 녹아내리고, 바다는 흘러나가버리고, 모든 생명체는 멈춰버리죠 - 이런 것은 이를테면 두 개의 멜론과 한 개의 꽃병과 같은 정물화를 외부에서부터 그리기 시작할 때 좋은 관점입니다.

―에른스트 빌그렌, 예술이란 무엇인가?뭐랍니까 (...) 아 나 한국어 진짜 못하는구나...ㅠㅠ;;;
그러니까 축약하자면, 그런 감정들이 예술적 사고의 원천이 된다는 둥 그런 말입니다. (...)
Posted by Lynn*

댓글을 달아 주세요