Scrap/Music2008.10.12 20:50Var är min dröm?
Vad är att våga?
Tog jag min chans?
Har jag förmågan?
Förr fanns en dröm,
Kvar finns en fråga
Lust blev till krav,
kärlek en plåga

Människor byts ut,
Oh så försiktigt
Allt som var tomt
Blir till nåt viktigt
Jag står emot,
Men dom förför mig
Säger "kamrat"
Fast dom förgör mig

Jag är där jag ville va' och den jag ville va'
Och gör det som jag sa', jag vet jag gör det bra
Var detta vad jag ville ha?
Springa för sitt liv och aldrig se sig om
Och aldrig vara trygg, jag hör bakom min rygg
"Den jäveln, honom ska vi ta"

När mitt lyckohjul slår back
Vart kan jag gå?
Går jag tillbaka?

Visst är jag nöjd
Vem kan väl klaga?
Allt har gått bra
En verklig saga
Men i min själ
Tvingas jag gömma
Kärlek och hat
Tvingas jag glömma

Jag är där jag ville va' och den jag ville va'
Och gör det som jag sa', jag vet jag gör det bra
Var detta vad jag ville ha?
Springa för sitt liv och aldrig se sig om
Och aldrig vara trygg, jag hör bakom min rygg
"Den jäveln, honom ska vi ta"

När mitt lyckohjul slår back
Vart kan jag gå?
Går jag tillbaka?
-------
Musical CHESS
그나마 저게 노래가 제일 잘 들리길래...DVD에서 소리 추출을 어떻게 하는지 모르겠어서...;;

저건 영국에서 공연할 때 버전...당연히 가사는 영어 -_-;;
내가 가지고 있는 DVD는 스웨덴어 (...)
자막 없다 으하하.
Posted by Lynn*